top of page

Therapie

"Hoe start ik met therapie?"

We starten steeds met een kennismakingsgesprek. We kijken samen naar jouw veranderingswens. Waar ondervind je last, wat gaat er moeilijk en wat gaat er goed? We bespreken ook de impact van therapie op jezelf en je omgeving.

Op het einde van dit gesprek stemmen we samen af of je met je wens bij mij terecht kan, of je je goed voelt om te spreken in mijn praktijk of dat ik je beter verwijs naar iemand anders. Onze samenwerking start met dit gesprek. 

"Zijn we op de goede weg?", wordt tijdens verschillende evaluatiemomenten beantwoord. We sturen bij, of slaan een nieuwe weg in. 

"Op welke manier gaan we te werk?"

Je krijgt de ruimte om te vertellen wat je wel of niet wilt delen. We bekijken samen welke taal en woorden je verhaal nodig hebben om verteld te worden. 

Ik werk vooral via gesprekstherapie. Het spreken wordt vergemakkelijkt door gebruik te maken van tijdslijnen, genogrammen, of andere creatieve methoden zoals collages, foto's, poppetjes, brieven, schema's, .... Ik geef soms ook oefeningen mee die je thuis kan proberen. 

Voor wie

Iedere volwassene (vanaf 18 jaar) is welkom in mijn praktijk. Uitzonderlijk help ik ook jongeren vanaf 12 jaar, in het kader van seksuele voorlichting of genderthema's. 

Ik bied individuele therapie en relatietherapie aan, in de brede zin van het woord. Dus voor partners, gezinnen  of met eender wie waarmee de relatie moeilijk loopt.

Zoals iedere therapeut houd ik mij aan het beroepsgeheim. Indien nodig wordt met toestemming de huisarts of betrokken hulpverlening geraadpleegd.

 

"Wat kan er aan bod komen?"

Alles wat in je rugzak zit als individu of als koppel kan aan bod komen. Wat voor jou of jullie goed voelt.
Door in deze rugzak van ervaringen en gebeurtenissen te gaan kijken, kan er veel informatie naar boven komen over bepaalde gewoonten en omgangsvormen maar ook over waarden en normen, oude kwetsuren of gevoeligere thema’s. We kunnen ook gaan kijken naar bepaalde patronen of dynamieken om huidige relaties of situaties beter te gaan begrijpen.
 
Door jou of jullie verhaal wat open te trekken, kunnen we zoeken naar waar en hoe verandering mogelijk is.

Anker 1
Calm Waters

Inkijk in de praktijk

Een therapeut, wat doet die eigenlijk? Twijfel en nieuwsgierigheid gaan vaak hand in hand als mensen zich afvragen wat ik doe in mijn praktijk. Aangezien ik gebonden ben aan het beroepsgeheim is het niet altijd gemakkelijk om uit te leggen welke verhalen ik krijg, hoe therapie juist werkt of wat er gebeurt in mijn praktijk.
 
Vandaar het idee om onderstaande thema's te bespreken vanuit mijn achtergrond als Systeemtherapeut. Misschien helpt deze transparantie je wel om zicht te krijgen op mijn manier van werken. Elke gelijkenis op een bestaand verhaal, berust op toeval.

Aarzeling om in therapie te komen 
Wanneer men de stap naar hulpverlening zet, is daar vaak al een heel beslissingsproces aan vooraf gegaan. Ik heb gemerkt dat veel vragen en bedenkingen terugkomen. "Heb ik het wel nodig?" "Ik los het zelf wel beter op." "Ik ga de vuile was toch niet buiten hangen." ... lees verder

Seksueel verlangen
Hét seksueel verlangen, het is iets dat veel mensen lijkt bezig te houden. En dan vooral, hoe dit zich verhoudt tegenover anderen. "Ben ik normaal of abnormaal?", "Voldoe ik aan de norm of is het te veel of te weinig?." "Wat hoort er als man of vrouw?" ... lees verder

Levensfasen
Een mens maakt verschillende levensfasen mee. Denk maar aan de meest gekende zoals de kindertijd, de pubertijd, ouder worden, de menopauze maar ook bijvoorbeeld verlies van een dierbare of verandering van carrière kan een nieuwe fasen in het leven roepen ... lees verder

Relaties
Hoe doe je dat? Een relatie. Mensen worden bij elkaar gezet of kiezen voor elkaar. Het kan gaan over vriendschapsrelaties, partnerrelaties maar ook over de relatie tussen broer en zus, ouder en kind, buren, collega's, ... lees verder

Ouderschap
Ongelijkheid in een maatschappij over de behandeling en het kijken naar een moeder en een vader, kan weerspiegeld worden in ongelijkheid tussen ouders. Deze ongeliijkheid kan dan leiden tot onder andere frustraties, onbegrip, ... lees verder

bottom of page