top of page
Inkijk in de praktijk inleiding


Inkijk in de praktijk

Een therapeut, wat doet die eigenlijk? Twijfel en nieuwsgierigheid gaan vaak hand in hand als mensen zich afvragen wat ik doe in mijn praktijk. Aangezien ik gebonden ben aan het beroepsgeheim is het niet altijd gemakkelijk om uit te leggen welke verhalen ik krijg, hoe therapie juist werkt of wat er gebeurt in mijn praktijk.
 

Vandaar het idee om onderstaande thema's te bespreken vanuit mijn achtergrond als Systeemtherapeut. Misschien helpt deze transparantie je wel om zicht te krijgen op mijn manier van werken. Elke gelijkenis op een bestaand verhaal, berust op toeval.

Mensen in Park

Aarzeling om in therapie te gaan
Wanneer men de stap naar hulpverlening zet, is daar vaak al een heel beslissingsproces aan vooraf gegaan. Ik heb gemerkt dat veel vragen en bedenkingen terugkomen: "Heb ik het wel nodig?" "Ik los het zelf wel beter op." "Ik ga de vuile was toch niet buiten hangen." "Ik ben gewoon abnormaal, wat gaan ze wel niet van mij denken als ik in therapie ga." "Ik ben toch niet gek." "Iemand anders is er beter bij gebaat of heeft het vast moeilijker als ik, ik sta mijn plaatsje wel af."

Deze vragen zeggen iets over je eigen denkproces maar ook hoe deze beïnvloedt kan worden door anderen. Ook bepaalde overtuigingen, waarden en normen worden zichtbaar. "Wie ben ik om mijn problemen ernstig genoeg te vinden?" "Zal er iemand mij kunnen helpen hoewel ik het altijd alleen heb gedaan." "Zal men mij zwak vinden terwijl ik net sterk wil overkomen."

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek exploreer ik, indien nodig, deze gedachten. Samen gaan we dan onder andere kijken naar bepaalde aarzelingen, halen we mensen aan uit de omgeving die eventueel steunend zijn geweest om de stap te zetten, bespreken we eerdere ervaring met hulpverlening en stemmen we af op wat therapie voor jou zou kunnen betekenen en hoe dit ook in andere relaties effect kan hebben.

Seksueel verlangen
Hét seksueel verlangen, het is iets dat veel mensen lijkt bezig te houden. En dan vooral, hoe dit zich verhoudt tegenover anderen. "Ben ik normaal of abnormaal?", "Voldoe ik aan de norm of is het te veel of te weinig?." "Wat hoort er als man of vrouw?" "Is het net toegelaten om zin te tonen en initiatief te nemen of kom je dan niet goed over?" "Wat zegt dat over mijn relatie als ik weinig verlangen voel, over mijn partner en over mezelf?" "Ga ik erover liegen en doen alsof of spreek ik het uit?"

Het is een thema dat naar mijn mening met heel veel andere thema's kan samen hangen waardoor het vaak veel last kan geven en heel bepalend kan zijn in relaties als je daarmee worstelt. Door het thema open te trekken, kunnen we samen gaan zoeken waar de last zich juist bevindt. En wat de verwachtingen en wensen hierrond zijn. Maar ook welke factoren er allemaal een rol kunnen spelen in dit gevoel, zowel vanuit wetenschappelijke hoek (bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding, menopauze) als vanuit bijvoorbeeld eigen ervaringen, omgevingsfactoren en levensfasen. 

Meisje met lederen rugzak
Fields of Gold

Levensfase
Een mens maakt verschillende levensfasen mee. Denk maar aan de meest gekende zoals de kindertijd, de pubertijd, mama of papa worden, de menopauze maar ook bijvoorbeeld verlies van een dierbare of verandering van carrière kan een nieuwe fase in het leven roepen.

Sommige zijn iets uitdagender dan andere maar steeds is er een overgang: een periode waarin je moet wennen aan een nieuwe rol of positie, aan nieuwe verwachtingen of uitdagingen, hoe je je opnieuw tot personen in je omgeving gaat verhouden, welke zaken je noodzakelijk gaat verliezen, waar je afscheid van moet nemen en welke zaken er net heel fijn zijn.

Deze kan van korte duur of lange duur zijn. Moeilijk of gemakkelijk. Hierover spreken, in therapie of in het dagelijks leven, kan helpen om zicht te krijgen op deze complexiteit.

Relaties
Hoe doe je dat? Een relatie. Mensen worden bij elkaar gezet of kiezen voor elkaar. Het kan gaan over vriendschapsrelaties, partnerrelaties maar ook over de relatie tussen broer en zus, ouder en kind, buren, collega's, ...

Iedereen is welkom in mijn praktijk. Wanneer je moeilijkheden ondervindt in een relatie kan dit een grote invloed hebben op je algemeen welzijn.

Soms zie je bepaalde patronen in het kiezen van bepaalde contacten. Soms zijn er bepaalde thema's of moeilijkheden die steeds terug lijken te komen.

Samen kijken naar deze patronen kan helpen om ze te doorbreken. Bewust worden van je eigen aandeel en noden kan hierbij helpen.

Ouderschap
De blik van de maatschappij op de moeder- en vaderrol zorgt voor een ongelijkheid tussen ouders. Deze ongelijkheid kan dan leiden tot frustraties, onbegrip, onzekerheid. "Wat mogen we verwachten van een moeder en van een vader?" "Wat is er maatschappelijk aanvaard in je rol als mama of als papa?" "Welke boodschap geef je als maatschappij door vaders 2 weken thuis te laten na de bevalling terwijl moeders 12 weken krijgen." "En welke impact heeft deze extra oefentijd met de baby voor moeders op het ouderpaar?"

Ik haal hier maar een aantal zaken aan die een invloed kunnen hebben op hoe je naar jezelf kijkt en hoe er naar jou gekeken wordt en welke impact dit heeft op jou. Samen kijken naar welke invloeden en perspectieven er zijn, kan helpen om zich te krijgen op welke moeilijkheden je zelf ondervindt in deze rol. Of waar je als ouderpaar op botst.

Ook bij een scheiding is het vaak een hele uitdaging over hoe je samen ouder blijft en hoe je de ander ouder laat zijn ook al ben je geen partners meer.

Aarzeling om in therapie te gaan
Seksueel verlangen
Levensfasen en relaties
Ouderschap
bottom of page